KRASNOLUDKI

  
                                      
               GRUPA II - 3 latki

                                              

Nauczycielki:
                       Hanna Piekara
                       Krystyna Prokopczyk
   Pomoc nauczycielki:
                      Jolanta Dudkiewicz