KRASNOLUDKI

  
                                        GRUPA II - 3 latki
                                    

Nauczycielki: Hanna Piekara, Krystyna Prokopczyk

Pomoc nauczycielki: Jolanta Dudkiewicz